Vivi Sabores 2019 –

Viví Sabores 2019 con papa1 Mc Cain

Viví Sabores Festival de Comida evento Gastronomico – Food Truck y Cerveza Artesanal en Bahia Blanca – Participacion de papa1 Mc Cain

Viví diseño |21 & 22 de Dic 2019   Bahia Blanca

Organizador del Evento  https://www.facebook.com/VIV%C3%8D-SABORES-480017692347162/